Telewizja Przemysłowa CCTV – Monitoring

Wizyjne zabezpieczenie wszelkich obiektów za pomocą kamer

Telewizja przesyłowa jest coraz bardziej dostępnymi i popularnymi urządzeniami do ochrony mieszkań, biur, sklepów i różnego typu obiektów.

Składa się na nie systemy kamer, które mogą służyć jako niezależne urządzenia do obserwacji określonego terenu, rejestracji obrazu lub mogą współpracować z systemami alarmowymi sygnalizując wtargnięcie na obiekt.

Monitoring wizyjny stał się standardem wyposażenia obiektów użyteczności publicznej. Jest narzędziem podnoszącym standardy bezpieczeństwa dlatego coraz częściej spotykamy się z nim u prywatnych odbiorców, chcących mieć pod stałym nadzorem swój dorobek, czuwać nad bezpieczeństwem swoich bliskich oraz nad wszystkim, co sobie cenią.

Podstawowymi elementami składowymi instalacji dozorowej są:

Kamery – wraz z obiektywami wymiennymi lub stałymi, można je dodatkowo podzielić na :

Kamery zewnętrzne – w specjalnej obudowie z grzałką i oświetlaczem podczerwieni poprawiającego, jakość obrazu w nocy, dla obserwacji rozległego terenu z możliwością ruchu w dwóch płaszczyznach i zoom-em.

Kamery wewnętrzne – kompaktowe lub przykryte specjalną szklaną kopułką (tzw. kopułkowe )

Monitor służy głównie do podglądu obrazu w trybie rzeczywistym, co pozwala ochronie natychmiastowo reagować na zaobserwowane zdarzenia.

Rejestratory – komputer z kartą DVR lub urządzenia zwane rejestratorami, czyli specjalnie do tych celów wyprodukowane.

Serwer wideo – urządzenie stosowane w telewizji przemysłowej (CCTV) działające w sieci – np. LAN. Koduje on analogowy sygnał wideo z kamer telewizji przemysłowej do standardu cyfrowego (MJPEG, MPEG-4), tworząc z analogowych kamer, kamery IP.

Za pomocą serwerów wideo można zmodernizować analogową instalację telewizji przemysłowej do postaci cyfrowej (CCTV IP).

Poprawnie zbudowany monitoring może nam posłużyć do:

– kontroli procesów produkcyjnych

– obserwacji węzłów komunikacyjnych

– dyscyplinowania pracowników

– ograniczenia kradzieży

– identyfikacji przestępców

– zapobieganiu wypadkom i czynom bezprawnym

– zabezpieczeniu ludzi i mienia

– zapewnienia bezpieczeństwa domownikom, pracownikom i osobom przebywającym w polu widzenia kamer

– jest bardzo istotnym dowodem w sprawach sądowych