Systemy Przeciwpożarowe, Oddymianie

stockvault-modern-building-at-night140100

Systemu sygnalizacji pożaru (SSP)

Podstawowym zadaniem systemy sygnalizacji przeciwpożarowej SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania.

Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim wartości.

System SSP jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa w obiektach, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzi, a także zgromadzonych w obiektach dóbr.

System Alarmowania Pożarowego składający się z szeregu czujek dymowych lub innych elementów wykrywających pożar, zainstalowanych w poszczególnych pomieszczeniach, przekazujących sygnał do centrali, która informuje osobę pełniącą nadzór o zagrożeniu

System SSP jest systemem automatycznego wykrywania pożaru, ogłaszania stanu alarmu i transmisji sygnału alarmu do jednostek straży pożarnej.

Świadczymy usługi w zakresie doradztwa i montażu zaprojektowanych  instalacji przeciwpożarowych. Dysponujemy solidnym zapleczem technicznym i sprzętowym. Doświadczenie z całego procesu budowlanego zaowocuje solidnie wykonaną instalacją przeciwpożarową, gwarantującą bezpieczeństwo dla użytkownika.

Gwarantujemy

  • dostawę urządzeń
  • montaż odpowiedniego okablowania
  • montaż urządzeń
  • uruchomienie systemu
  • odbiór oraz przeszkolenie użytkowników końcowych